kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

artykuł

Produkcja i montaż mostowych konstrukcji stalowych

W przypadku obiektów z przęsłami o rozpiętościach nie przekraczających 40—50 metrów możliwe jest montowanie elementów wysyłkowych bezpośrednio na podporach stałych, przy pomocy żurawi, bez konieczności stosowania podpór montażowych. Element wysyłkowy może być w takim obiekcie jednocześnie elementem montażowym. Rysunki 18 i 19 pokazują schemat montażu oraz podział na elementy wysyłkowe konstrukcji wiaduktu nad drogą ekspresową.


Rys. 18. Montaż elementów wiaduktu


Rys. 19. Podział na elementy wysyłkowe


Bariery administracyjne

Produkowane w wytwórniach elementy mostu często mają wymiary przekraczające wymiary skrajni drogowej, a ich masa jest większa niż masa pojazdów dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych. Oczywiście nie wyklucza to możliwości ich transportu na budowę, jednakże należy wówczas uzyskać zgodę administratorów wszystkich dróg na trasie przejazdu. Trasa musi być starannie dobrana, często niezbędne jest czasowe usunięcie kolizji, np. ze znakami drogowymi. Każdy taki przejazd musi być pilotowany. Zdarzają się przy tym sytuacje trudne do przewidzenia.


Rys. 20. Element wysyłkowy — połączenie dźwigara z zastrzałem


W trakcie budowy jednego z mostów, wykonawca otrzymał pozwolenie na transport elementu, którego wymiary przekraczały znacznie zarówno skrajnię poziomą, jak też pionową. Element był bardzo skomplikowany i wykonawcom zależało na tym, by wykonać go w całości w wytwórni, nawet kosztem zwiększonych opłat za transport. Operacja przebiegła bez większych problemów. W moście były jeszcze trzy identyczne elementy. Po wykonaniu kolejnego, ponownie wystąpiono o zgodę, lecz tym razem odpowiedź była, ku zaskoczeniu wszystkich, odmowna. Mimo starań pozwolenia nie uzyskano i nie pozostało nic innego, jak przeciąć element i ponownie pospawać po przewiezieniu na budowę.

Wykonanie jak największych elementów wysyłkowych, zwłaszcza, gdy konstrukcja jest skomplikowana, jest dla montażysty bardzo istotne. Zdarza się, że decyduje się on na dodatkowe problemy z transportem, by uzyskać w zamian ograniczenie prac montażowych na budowie.


Rys. 21. Element wysyłkowy kładki dla pieszych


Przykładem może być element kładki dla pieszych (rys. 21), którego dźwigary kratowe z rur początkowo miały być wykonane i transportowane pojedynczo. Jednakże ostatecznie zdecydowano, że element o długości 34 metry, szerokości przekraczającej 4,5 i wysokości ponad 3,5 metra wykonany i przewieziony będzie w całości. Konstrukcja kładki została niedawno zmontowana na budowie.

Uwagi końcowe

Konstrukcje stalowe obiektów mostowych są produkowane wyłącznie w wytwórniach. Praktycznie nie spotyka się obiektów, których elementy wykonywane byłyby na budowie. Godne uwagi byłoby szersze wprowadzenie do budownictwa mostowego stalowych elementów powtarzalnych, mogących znaleźć zastosowanie w różnych obiektach, tak jak to się dzieje w przypadku mostów betonowych. Na naszym rynku są obecne belki stalowe z cienką płytą żelbetową, stanowiącą deskowanie dla płyty właściwej, ale jest to tylko jedno z wielu możliwych do zastosowania rozwiązań.


«« « 4 5 6 7

polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska