kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Krzysztof Wąchalski
Krzysztof Wąchalski
Krzysztof Wąchalski

Krzysztof Wąchalski

1963

Urodził się 20 listopada 1963 roku w Bydgoszczy. Tam też skończył szkołę podstawową oraz 5-letnie technikum budowlane w specjalności konstrukcje stalowe. Szkoła średnia była początkiem wyboru jego dalszego kształcenia oraz późniejszej pracy zawodowej jako inżyniera budownictwa lądowego. Po ukończeniu szkoły średniej w 1983 roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Studia ukończył w 1988 roku – w specjalności mosty – obroną pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Kazimierza Wysiatyckiego.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w biurze projektów ENERGOPROJEKT Gdańsk jako asystent projektanta, gdzie uczestniczył w projektowaniu elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W 1989 roku podjął pracę na budowie w gdyńskiej firmie PAPADROG. Od 1990 roku ponownie zatrudnił się w biurze projektów, tym razem w pracowni mostowej Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku. W ciągu 12 lat od stanowiska asystenta, później projektanta, awansował do generalnego projektanta. Pełnił także funkcję kierownika zespołu projektowego. Równocześnie z pracą w biurze projektów był zatrudniony w szwedzkiej firmie wykonawczej STABILATOR.

W 2001 roku założył własną firmę projektową PONT-PROJEKT, gdzie jako dyrektor Zarządu pracuje do chwili obecnej. Ponadto od 2001 roku jest zatrudniony na część etatu jako starszy wykładowca w Katedrze Mostów Politechniki Gdańskiej.

Dorobek zawodowy mgr. inż. Krzysztofa Wąchalskiego obejmuje kilkadziesiąt zrealizowanych projektów. Jego największym osiągnięciem jest zaprojektowanie podwieszonego mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II przez Martwą Wisłę w Gdańsku. Z innych ciekawych zaprojektowanych obiektów należy wymienić zrealizowane: mosty i wiadukty przez Regalicę w Szczecinie, łukowe obiekty mostowe węzła im. Franciszki Cegielskiej i ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni, wiadukt podwieszony w ciągu ul. Obornickiej w Poznaniu.

Bierze też udział w projektowaniu realizowanego mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku. Jego doświadczenie projektowe to: mosty belkowe, kratownicowe, podwieszone, łukowe, pontonowe i zwodzone, zarówno jako mosty stalowe, jak i betonowe. Jako konstruktor uczestniczył także w ciekawych projektach m.in. podwieszonych przekryć amfiteatrów (w Gdańsku na wyspie Ołowianka – Filharmonia Bałtycka oraz w Braniewie). Ponadto zdobył duże doświadczenie z zakresu geotechniki uczestnicząc w takich projektach, jak: zabezpieczenie Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie oraz zabezpieczenie Skrzydła Zachodniego Zamku w Malborku.

Krzysztof Wąchalski uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i budowy w zakresie mostów oraz konstrukcji ogólnobudowlanych (od 1993 roku. Należy do polskich organizacji zawodowych: Związku Mostowców RP i PZITB oraz organizacji międzynarodowej IABSE.

Jest autorem szeregu referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Wśród wielu Jego nagród za dorobek zawodowy należy wymienić Brązowy Krzyż Zasługi oraz nagrody organizacji zawodowych, takich jak: Izba Projektowania Budowlanego, SARP Oddział w Gdańsku, PZITB, NOT, Związek Mostowców RP (3-krotnie).

Tekst pochodzi z Biuletynu ZMRP nr 45 (lipiec—wrzesień 2004).


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska