kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Wiejska 45 E, 15-351 Białystok
tel. (085) 746 96 03
wb.pb.edu.pl
sekzid@pb.edu.pl

Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska mieszczą się następujące katedry i zakłady:

 • Katedra Ciepłownictwa
 • Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Katedra Systemów Inżynierii Środowiska
 • Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
 • Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
 • Zakład Chemii
 • Katedra Mechaniki Konstrukcji
 • Katedra Konstrukcji Budowlanych
 • Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli
 • Zakład Informacji Przestrzennej
 • Zakład Inżynierii Procesów Budowlanych
 • Zakład Inżynierii Drogowej
 • Zakład Geotechniki

Osoby zainteresowane mostownictwem zaprasza Katedra Mechaniki Konstrukcji. Jej pracownicy specjalizują się w następujących zagadnieniach:

 • wytrzymałość materiałów budowlanych w prostych i złożonych stanach obciążenia;
 • analiza konstrukcji budowlanych w ich naturalnych trójwymiarowych schematach statycznych z wykorzystaniem interakcji podłoża gruntowego
 • analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji budowlanych, zwłaszcza w nowych sytuacjach obciążenia, nadbudowy, rozbudowy, itp.
 • diagnostyka statyczna i dynamiczna obiektów budowlanych i mostowych
 • zastosowanie do powyższych zagadnień metod numerycznych i komputerowych
 • tłumienie w kompozytach cementowych modyfikowanych polimerami
 • dodatkową, nietypową działalnością naukową, prowadzoną przy współpracy Białostockiej Akademii Medycznej są problemy stomatologii i mechaniki tkanki kostnej uzębienia.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska